Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Finansinspektionens hantering av intressekonflikter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Finansinspektionens hantering av intressekonflikter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020.

Bakgrund

Inom alla organisationer finns det risk för att privata intressen hos anställda hamnar i konflikt med verksamhetens mål och uppgifter. En sådan intressekonflikt kan i värsta fall leda till att medarbetare på ett otillbörligt sätt låter sig påverkas i sitt arbete.

OECD noterade redan 2003 att de allt tätare relationerna mellan privat och offentlig sektor resulterade i situationer med intressekonflikter. Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) har konstaterat att risken för sådana intressekonflikter är förhöjd i myndigheter som verkar gentemot marknader med omfattande ekonomiska intressen och som fattar beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet. Det kan till exempel handla om tillståndsgivning, tillsyn, reglering eller upphandling.

Dessa omständigheter gäller Finansinspektionen vars huvuduppgifter är att utfärda regler, ge tillstånd och utöva tillsyn över finansiella marknader och företag. Beslutet att granska Finansinspektionen hänger också ihop med den stora personalrörlighet som på senare tid funnits mellan myndigheten och branschen.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om Finansinspektionen ändamålsenligt hanterar risken för intressekonflikter. Granskningen kommer även belysa regeringens styrning av Finansinspektionen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?