Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Förutsättningarna för Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av förutsättningarna för Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2019.

Bakgrund

En av Arbetsförmedlingens uppgifter är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, så kallad matchning. I det ingår att stödja arbetssökande i val mellan arbeten, utbildningar och arbetsmarknadsinsatser.

Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats generellt, och Arbetsförmedlingen bedömer att målen inte har uppnåtts under 2016 och 2017. Även om detta delvis beror på faktorer som Arbetsförmedlingen inte själv kan påverka tyder flera studier på att myndighetens interna ledning, styrning och arbetssätt kan förbättras.

Syfte

Granskningen ska undersöka hur Arbetsförmedlingen styr sin matchningsverksamhet. Fokus kommer bland annat att ligga på hur myndigheten skaffar information om insatsernas effekter, och hur den används.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 18 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?