Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Innovationsfrämjande program

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av innovationsfrämjande program. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2020.

Bakgrund

En del av näringspolitiken handlar om att främja näringslivets innovationsförmåga. Det statliga innovationsfrämjandet är till stor del organiserat i innovationsprogram.

Innovationspolitiska insatser är dock svåra att utvärdera, eftersom programmen omfattar stora belopp och alla insatser inte kan förväntas generera lönsamma och användbara innovationer.

Detta innebär i sin tur risk för misshushållning med statens resurser på innovationsområdet, särskilt med tanke på att statens marknadskompletterande roll innebär relativt högt risktagande.

Dessutom har OECD tidigare varnat för att innovationsprogrammen bland annat riskerar att leda till bristande statlig kontroll och att deltagande aktörer sätter kortsiktiga vinningar framför långsiktiga samhällsmål.

Syfte

Strategiska samverkansprogram och strategiska innovationsprogram är två stora program med fokus på samverkan mellan myndigheter, näringsliv och akademi. Granskningen ska undersöka om de är effektivt utformade för att generera samhällsnyttiga innovationer som annars inte skulle komma till stånd. Granskningen kommer inte att mäta programmens resultat och effekter i termer av ekonomiska utfall, beviljade patent eller liknande.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 07 augusti 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?