Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jämställda villkor för företagande – verksamheten hos Almi Företagspartner

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av jämställda villkor för företagande – verksamheten hos Almi Företagspartner. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2019.

Bakgrund

I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De ska även ha samma möjligheter och villkor när det gäller betalt arbete, och såväl regeringen som riksdagens arbetsmarknadsutskott har betonat företagande som ett sätt att nå ekonomisk jämställdhet.

Ett av statens viktigaste verktyg för att främja företagande är det statligt ägda bolaget Almi Företagspartner (Almi). Almi är en av statens största tillhandahållare av företagsfinansiering, och ska enligt ägaranvisningen från regeringen ha särskilt fokus på företag under uppstarts- och tillväxtfas, samt på kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

Trots riksdagens och regeringens ambitioner, och instruktionerna till Almi, har andelen av nystartade företag i Sverige som leds av en kvinna länge legat kring ungefär en tredjedel. Det finns indikationer på att kvinnor och män i Sverige möter olika möjligheter att finansiera sitt företagande, och att stereotypa föreställningar om entreprenörer hos handläggare vid statliga finansiärer gör det svårare för kvinnor att finansiera sitt företagande.

Riksrevisionen har tidigare påtalat brister i bland annat statens riskkapitalinsatser och att prioritering av kvinnor inte har fått genomslag i statens företagsfrämjande insatser.

Syfte

Syftet är att granska om Almis verksamhet är utformad så att den kan bidra till att det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet uppfylls. Granskningen ska undersöka om Almi ger kvinnor och män samma möjligheter till företagsfinansiering, och om verksamheten främjar ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 04 september 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection