Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jämställdhetsintegreringen av integrationspolitiken (18 dec)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av om regeringen har jämställdhetsintegrerat integrationspolitiken för olika grupper av utrikes födda. Resultatet kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 18 december 2018.

Bakgrund

Utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande är väsentligt lägre än såväl inrikes födda kvinnors som utrikes och inrikes födda mäns. Bristande arbetsmarknadsanknytning är problematiskt för individen själv, för hennes barn och ur ett offentligfinansiellt perspektiv.

1994 beslutade riksdagen att jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för jämställdhetspolitiken. Strategin ska tillämpas av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering innebär att konsekvenserna för kvinnor och män av en viss verksamhet eller förslag systematiskt synliggörs och analyseras. Det innebär också att jämställdhetsperspektiv ska finnas med när alla beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg.

Syfte

Riksrevisionens granskning syftar till att undersöka om regeringens integrationspolitik, som den uttryckts framför allt i de ekonomiska propositionerna, har jämställdhetsintegrerats och därmed givit förutsättningar för likvärdigt och effektivt stöd för utrikes födda kvinnor och män.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 12 december 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection