Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Kommerskollegiums hantering av handelshinder

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Kommerskollegiums hantering av handelshinder. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2020.

Bakgrund

Sveriges export är betydelsefull för ekonomin. Vår exportförmåga, det vill säga exporttillväxten i relation till tillväxten i länder som köper svenska produkter, har utvecklats negativt sedan finanskrisen 2008. Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet på området och ska bland annat tillvarata svenska handelsintressen genom att hämta in, analysera och vidarebefordra information om företags erfarenheter. Myndigheten ska även bistå företagen att hantera problem på handelsområdet.

Syfte

Granskningens ska undersöka om Kommerskollegiums verksamhet kan utföras mer effektivt. Även kvaliteten i regeringens redovisning av Kommerskollegiums verksamhet till riksdagen kommer att belysas.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 01 oktober 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?