Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2019.

Bakgrund

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i både privat och offentlig verksamhet. I uppdraget ingår även att verka för effektiv offentlig upphandling.

Inom ramarna för sitt arbete bedriver Konkurrensverket så kallad konkurrenstillsyn och tillsyn inom upphandlingsområdet. Konkurrenstillsynen gäller bland annat kartellbildning, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket får årligen ett stort antal tips om marknadsskadliga beteenden, och måste göra väl avvägda val av vad som ska utredas och prövas i domstol. Myndighetens ärenden är komplexa och tidskrävande.

Syfte

Syftet är att granska om Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn sker på ett effektivt sätt, och att myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga beteenden.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?