Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Konsumentverkets tillsyn (31 maj)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Konsumentverkets tillsyn. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 31 maj 2022.

Bakgrund

Flera konsumentmarknader är under snabb omvandling, bland annat på grund av digitalisering och växande internationell konkurrens. Det erbjuder nya möjligheter för konsumenterna men även större utmaningar, till exempel en förhöjd risk för att fastna i oönskade avtal som är svåra att säga upp. Marknadsföring i digitala kanaler och personaliserad marknadsföring gör det enklare för oseriösa aktörer att snabbt nå ut med otillbörlig marknadsföring till stora mängder konsumenter. Affärsmetoderna kan vara påträngande, och avtalsvillkoren otydliga. Allt komplexare marknader riskerar att ytterligare öka konsumenternas informationsunderläge. Utsatta grupper av konsumenter löper störst risk att lida skada.

Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har ansvar för att utöva tillsyn enligt de konsumentskyddande reglerna inom myndighetens ansvarsområde. Uppgiften är komplex, omfattande och styrs av ett stort antal lagar.

Syfte

Granskningen ska svara på om Konsumentverkets tillsyn av näringsidkares marknadsföring och avtalsvillkor är ändamålsenlig och effektiv.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 13 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?