Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Myndigheters inköp från anställda och anställdas anhöriga

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av myndigheters inköp från anställda och anställdas anhöriga. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2019.

Bakgrund

Sverige lyfts ofta fram som ett av världens minst korrupta länder, och andelen invånare som uppger att de avkrävts en muta är liten. Samtidigt framhålls i forskning att även om det inte finns skäl att misstro att Sverige har en i jämförelse mycket välfungerande förvaltning, så kan det ändå finnas problem med nepotism, jäv och egennyttig hantering av allmänna medel. Förföreställning att korruptionen är låg kan leda till bristande uppmärksamhet på sådana fenomen.

Ett exempel på företeelser där myndighetens saklighet och opartiskhet kan sättas i fråga utan att det är fråga om mutor och bestickning är när företag som myndighetsanställda har intressen i gynnas av myndigheters inköp. I en undersökning som Statskontoret gjort framkommer att inköp är det området där korruptionsmisstankar oftast väcks hos myndigheterna själva, samtidigt som det vanligaste problem som identifieras handlar om jäv och bisysslor.

Syfte

Granskningen ska undersöka i vilken utsträckning det förekommer att företag som levererar varor och tjänster till myndigheter har nära koppling till myndigheters personal. Fem myndigheter kommer att ingå i granskningen: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Även regeringens styrning på området kan komma att ingå i granskningen.

Uppdaterad: 29 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection