Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens hantering av extra ändringsbudgetar under pandemin

 Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens hantering av extra ändringsbudgetar under pandemin. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i juni 2022.

Bakgrund

Våren 2020 drabbade coronapandemin samhället och svensk ekonomi med full kraft. Osäkerheten om pandemins utveckling var stor och nedstängningar av samhället drabbade enskilda människor, företag och organisationer hårt. Det var nödvändigt att snabbt vidta statliga åtgärder för att dämpa smittspridningen och mildra de ekonomiska konsekvenserna.

Genom att lämna förslag i extra ändringsbudgetar till riksdagen kan regeringen hantera oväntade situationer snabbare än vad som är möjligt inom den ordinarie budgetprocessen. Detta får dock bara göras om regeringen anser att det finns särskilda skäl.

En sådan hantering är snabb, men riskerar att leda till en svagare budgetprocess och att riksdagen får svårare att behålla helhetsperspektivet över statens budget. Olika handlingsalternativ ställs inte mot varandra, som i den ordinarie budgetprocessen, och riksdagen får inga reella möjligheter att överväga alternativ till regeringens förslag. Detta förstärks av att beredningstiden i regel är kraftigt förkortad eftersom det är bråttom.

Under coronapandemin har regeringen hittills lämnat 20 extra ändringsbudgetar till riksdagen. De har lagts fram utan reella budgetrestriktioner eftersom riksdagen beslutat att höja utgiftstaken kraftigt under pandemin. Bara under 2020 innebar de extra ändringsbudgetarna anslagsökningar med 304 miljarder kronor, varav ungefär hälften faktiskt spenderades.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen har använt sig av extra ändringsbudgetar på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt under pandemin. Fokus kommer att ligga på om regeringen har redovisat särskilda skäl för att lägga fram propositionerna, och om de håller tillräckligt hög kvalitet. Även kvaliteten i underliggande kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser kommer att belysas.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 11 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?