Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Regeringens styrning på kulturområdet (28 mar)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av regeringens styrning på kulturområdet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 28 mars 2019.

Bakgrund

Den statliga kulturbudgeten uppgår 2018 till 8,3 miljarder kronor. I Regeringskansliet är det Kulturdepartementet som handlägger frågor inom kulturområdet. Jämfört med andra politikområden utmärker sig kulturområdet genom att vara ett förhållandevis ungt politikområde, där flera av områdets institutioner skapades långt innan det formades någon mer sammanhållen offentlig politik med medföljande styrningsambitioner. Delvis som en konsekvens av områdets långa tillkomsthistoria kännetecknas det också av en mångfald av associationsformer. Det finns dels en risk att det blir skillnader i den uppmärksamhet som ägnas enskilda myndigheter och institutioner, dels att lämpliga former för styrning av institutionerna inte används.

Kulturområdet karaktäriseras också av en mycket stark autonominorm, och av en relativt detaljerad styrning i fråga om ändamål och mottagare av medel.

Syfte

Riksrevisionen ska granska om regeringens styrning av myndigheter och institutioner inom kulturområdet är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?