Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksbankens användning av tillgångsköp

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Riksbankens användning av tillgångsköp. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Bakgrund

För att bedriva penningpolitik har Riksbanken olika verktyg till sitt förfogande, varav styrräntan är den vanligaste för att påverka inflationen.

Under senare delen av 2014 sattes styrräntan till noll och möjligheterna att föra en mer expansiv penningpolitik med traditionella instrument föreföll begränsade. För att stimulera inflationen valde Riksbanken därför att även använda tillgångsköp. Under perioden 2015–2021 köpte banken tillgångar i en omfattning som saknar motstycke i historien, och vid utgången av 2021 uppgick bankens innehav av svenska obligationer till 975 miljarder kronor. Innehaven bestod främst av statsobligationer och bostadsobligationer.

Flera centralbanker runtom i världen har sedan 2015 tillämpat tillgångsköp i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Under pandemin användes tillgångsköp för att reducera oron på finansiella marknader och mildra effekterna på ekonomin.

Riksbankens tillgångsköp har kritiserats av ett flertal aktörer, som bland annat poängterat att det är osäkert vilka effekter tillgångsköpen kan förväntas ha på realekonomin och inflationen.

En uppskattning av Riksbankens ekonomiska resultat för 2022 indikerar en förlust på 60–70 miljarder kronor, framför allt på grund av att obligationsportföljens marknadsvärde minskar när räntan stiger.

Syfte

Granskningen ska svara på om Riksbanken användning av tillgångsköp har varit effektiv och transparent.

SÅ GENOMFÖRS RIKSREVISIONENS GRANSKNINGAR

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 14 augusti 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?