Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2019.

Bakgrund

En kärnteknisk olycka kan få allvarliga konsekvenser för samhället, både på kort och lång sikt. Dessa konsekvenser består i såväl negativa hälsoeffekter som påverkan på miljö och ekonomi, samtidigt som ett utsläpp av radioaktiva ämnen kan leda till oro i samhället. Det finns indikationer på brister i beredskapen för att hantera en kärnteknisk olycka, samt i delar av arbetet med att förebygga att en sådan inträffar. Den försämrade tillgången till kritisk kompetens och det försämrade omvärldsläget utgör utmaningar som myndigheterna behöver förhålla sig till.

Syfte

Granskningen ska undersöka om regeringens och ansvariga myndigheters arbete med säkerheten i anslutning till kärnteknisk verksamhet är tillfredsställande. Granskningen avser såväl arbetet med att säkerställa att allvarliga kärntekniska olyckor inte inträffar som beredskapen för att hantera sådana händelser om de ändå skulle inträffa.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?