Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Samverkan mellan Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av samverkan mellan Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2019.

Bakgrund

Det svenska bistånd som finansieras genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är indelat i två grenar som delvis styrs av olika styrdokument och budgetanslag: humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Humanitärt bistånd är det stöd som det internationella samfundet ger vid till exempel naturkatastrofer eller väpnade konflikter. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är varaktigt stöd till andra länders utveckling.

Dessa två grenar ska samverka för att skapa synergieffekter. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet ska genom att vara katastrofförebyggande och fokusera på konfliktlösning motverka humanitära kriser uppstår. Det humanitära biståndet förväntas samtidigt bidra till långsiktig utveckling genom att skapa hållbara lösningar vid katastrofer och kriser.

Riksdagen och regeringen har vid upprepade tillfällen understrukit vikten av samverkan mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Riksrevisionen erfar dock att det finns brister i förutsättningarna för samverkan, vilket också bekräftas i utvärderingar och inom forskningen. Även Sida har identifierat behov av att stärka samspelet mellan de olika biståndsgrenarna.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete samverkar som avsett, och vilka eventuella synergieffekter denna samverkan i så fall ger. Granskningen kommer även att omfatta regeringens styrning på området.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 januari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?