Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Staten och kommunernas ekonomi

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av staten och kommunernas ekonomi. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i februari 2022.

Bakgrund

En betydande del av de offentliga verksamheterna bedrivs i kommuner och regioner. Staten har dock ett övergripande ansvar för all offentlig verksamhet och bestämmer ramarna för kommunsektorn genom bland annat lagar och statsbidrag.

Ett antal rapporter har pekat på att de riktade statsbidragen är många och svåra att överblicka. Det är också väl känt att mindre kommuner ofta har svårare att tillgodogöra sig riktade statsbidrag, och ofta drabbas av omställningsproblem när förändringar i systemet görs.

På grund av brister i den statliga redovisningen är det idag oklart hur de riktade statsbidragen, och den kommunala fastighetsavgiften, fördelas mellan olika kommuner – och hur detta påverkar kommuners ekonomi och planering.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen fördelar budgetförstärkande statliga medel till kommunerna på ett effektivt sätt. Fokus kommer att ligga på fördelningen av riktade statsbidrag och den kommunala fastighetsavgiften.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?