Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens hantering av expropriation och andra markintrång

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens hantering av expropriation och andra markintrång. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i november 2023.

Bakgrund

Staten och andra aktörer har möjlighet att ta privat mark i anspråk med tvång. Det kan handla om att marken behövs för att bygga en väg eller en kraftledning, eller för att skydda värdefull natur.

Lagstiftningen är utformad så att fastighetsägaren inte ska lida ekonomisk skada. Ersättningen ska därför motsvara markens marknadsvärde. Sedan lagen ändrades år 2010 ska fastighetsägaren dessutom få ytterligare 25 procent.

Många myndigheter har sådana ärenden, och varje år betalas miljardbelopp i ersättning till berörda fastighetsägare. Oftast sker en frivillig överenskommelse innan några tvångsåtgärder blir aktuella.

Myndigheterna använder olika metoder för att uppnå frivilliga överenskommelser. Riksrevisionen har i tidigare granskningar funnit brister i hanteringen av markintrångsärenden, till exempel när det gäller dokumentation och likabehandling.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens hantering av expropriation och andra former av markintrång är effektiv och likvärdig. Fokus kommer framför allt att ligga på om det finns systematiska skillnader, inom och mellan myndigheter, när det gäller att bestämma ersättningen för den aktuella marken.

Granskningen är avgränsad till regeringen, Lantmäteriet och de myndigheter som har flest ärenden: Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kraftnät och Skogsstyrelsen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?