Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för likvärdig betygsättning

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för likvärdig betygsättning. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2022.

Bakgrund

Betyg i skolan fyller flera viktiga funktioner. De ska mäta elevernas kunskaper, men är också det urvalsinstrument som avgör vilken utbildning och skola som en elev kommer in på. Betygen kan därför få en avgörande betydelse för elevens framtida utbildning och karriär på arbetsmarknaden.

Det är alltså viktigt att betygen är likvärdiga så att ett betyg, oavsett skola eller geografisk placering, säger samma sak om den enskilda elevens kunskapsnivå. Om betygen inte går att lita på får det även konsekvenser för riksdagens, regeringens och huvudmännens uppföljning och avstämning mot de nationella kunskapsmålen.

Riksrevisionen har vid två tidigare tillfällen granskat statens insatser för likvärdig betygsättning. Resultaten visade bland annat att betygsättningen i grundskolan inte skedde på ett likvärdigt sätt. Det bedömdes delvis bero på att staten inte fullt ut använde sitt mandat att styra mot en likvärdig betygsättning, samt att Skolverkets stödmaterial inte hade fått tillräckligt genomslag hos de betygsättande lärarna.

Regeringen har sedan dess initierat flera åtgärder för att öka likvärdigheten. Bland annat en förändring i skollagen år 2018, som innebär att lärarna i samband med betygsättning särskilt ska beakta de nationella proven.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för en likvärdig betygsättning i grund- och gymnasieskolan är effektiva. Fokus kommer att ligga på Skolinspektionens tillsyn och kvalitetsgranskning av bedömning och betygsättning. Regeringens styrning av Skolinspektionen och Skolverket, samt Skolverkets stöd att särskilt beakta de nationella proven till lärare och rektorer kommer även att ingå i granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 27 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?