Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser mot brister inom äldrevård och -omsorg

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser mot brister inom äldrevård och -omsorg. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2023.

Bakgrund

Antalet personer i Sverige som idag är 80 år eller äldre väntas öka från 534 000 till 806 000 personer år 2030. Sverige står därmed inför en omfattande demografisk utmaning.

Verksamheter som bedriver vård och omsorg av äldre ska fånga upp, utreda och åtgärda händelser som har – eller kunde ha – lett till vårdskador och missförhållanden enligt bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah. Allvarliga fall ska rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheterna ska också utreda enskildas klagomål i syfte att systematiskt utveckla kvalitet och patientsäkerhet.

Äldreomsorgen brottas redan med problem, som brister i samordning mellan huvudmän, hög personalomsättning och brist på personal med rätt kompetens. Tidigare uppföljningar visar dessutom att vårdskador, missförhållanden och enskildas klagomål inte alltid hanteras på rätt sätt, och det är oklart om de avsedda kvalitetsförbättringarna sker.

Ansvaret för detta ligger ytterst på utförarna av vården och omsorgen. Men den statliga styrningen, tillsynen och stödet ska bidra till att målen med gällande bestämmelser nås.

Syfte

Granskningen ska svara på om systemet för att hantera vårdskador, missförhållanden och enskildas klagomål fungerar effektivt inom vården och omsorgen om äldre.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 19 september 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?