Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser mot invasiva främmande arter

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser mot invasiva främmande arter. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i maj 2022.

Bakgrund

Frågan om invasiva främmande arter har sedan lång tid varit en del av det svenska miljömålssystemet. Sedan 2015 finns det även EU-bestämmelser som innebär att Sverige måste genomföra vissa åtgärder. Kostnaden för skador av invasiva främmande arter och för bekämpning av dem kan vara stora. Staten har för år 2021 avsatt drygt 100 miljoner kronor för att motverka problem med invasiva främmande arter. Dessutom bedriver kommuner och privata fastighetsägare bekämpningsarbete som bekostas med egna medel.

Trots detta växer problemet, och i princip samtliga miljömål på området har en negativ utveckling. Jämförelser med våra nordiska grannländer visar att både Danmark och Norge i vissa avseenden ligger före Sverige i arbetet.

Syfte

Granskningen ska svara på om de statliga insatserna mot invasiva främmande arter är effektiva. Fokus kommer att ligga på Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas insatser. Även regeringens styrning och uppföljning ingår i granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 08 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?