Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Stöd till unga med funktionsnedsättning i övergången från skola till insatser till unga

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av stöd till unga med funktionsnedsättning i övergången från skola till Insatser till unga. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2022.

Bakgrund

Personer som på grund av funktionsnedsättning inte har avslutat skolgången på grundskolenivå och gymnasial nivå innan höstterminen det år de fyller 19 år, har sedan 2003 rätt till aktivitetsersättning. Ersättningen är ett försörjningsstöd som ska ge möjligheter till en grundläggande utbildning och öka chanserna att komma in på arbetsmarknaden.

Antalet beslut om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång fyrdubblades mellan 2005 och 2014, då cirka 4 000 unga nybeviljades stödet.

Kunskapen om aktivitetsersättningens effekter är knapphändig. Det har varnats för att stödet riskerar att bli en inkörsport till ett långvarigt beroende av socialförsäkringssystemet, och flera utredningar har kommit till slutsatsen att den delen av aktivitetsersättningen som ges under förlängd skolgång bör avskaffas och istället inordnas inom ramen för det ordinarie studiestödssystemet.

Syfte

Granskningen ska fokusera på om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång uppfyller sina mål, samt vad regeringen har gjort för att säkerställa syftet med ersättningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 28 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?