Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Swedavias samhällsuppdrag

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Swedavias samhällsuppdrag. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i januari 2021.

Bakgrund

Statligt ägda Swedavia äger och driver tio av landets största flygplatser. Swedavia har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, och ska bland annat bidra till en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Flygtrafiken beräknas öka betydligt de kommande decennierna och Swedavia planerar ett omfattande investeringsprogram på över 42 miljarder kronor för åren 2016–2025.

Samtidigt pågår en diskussion om resande och transporter i relation till klimat och miljö, där riksdag och regering varit tydliga med flygets klimatpåverkan ska minska. I den svenska flygstrategin, som regeringen tog fram 2017, står det uttryckligen att flyget både ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås, och till målet om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Syfte

Granskningen ska undersöka om Swedavia tar tillräcklig hänsyn till sitt samhällsuppdrag i sin verksamhet samt om regeringens styrning är ändamålsenlig för att Swedavia ska kunna bidra effektivt till att de transportpolitiska målen uppnås.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 24 mars 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?