Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Upphandling av drift och underhåll av vägar (24 sep)

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av upphandling av drift och underhåll av vägar. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering 24 september 2019.

Bakgrund

Trafikverket har ansvar för drift och underhåll av 98 500 km statliga vägar, till en årlig kostnad av ungefär 10 miljarder kronor. Arbetet utförs huvudsakligen av upphandlade entreprenörer. Det har i olika sammanhang framkommit att de slutliga kostnaderna för drift och underhåll blivit avsevärt högre än vad som avtalats.

Syfte

Granskningen ska undersöka i vilken utsträckning den slutliga kostnaden för upphandlat vägunderhåll blir högre än avtalat, vad det beror på och om Trafikverket arbetar tillräckligt effektivt för att motverka det. Granskningen omfattar så kallat basunderhåll, med en årlig kostnad på cirka 3,5 miljarder kronor – varav vinterväghållning utgör ungefär 60 procent.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 06 september 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?