Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av utbildningsinsatser för kortutbildade arbetslösa. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i mars 2024.

Bakgrund

Det finns relativt få arbeten för arbetslösa som är kortutbildade, det vill säga saknar gymnasieutbildning. Personer som har kort utbildning löper hög risk för arbetslöshet. Drygt en tredjedel av de inskrivna på Arbetsförmedlingen saknar gymnasieexamen. Att ha en gymnasieutbildning bedöms vara viktig för att få, och kunna behålla, ett arbete.

Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är därför att öka andelen kortutbildade som övergår tillreguljär utbildning, till exempel kurser på komvux Det finns dock tecken på att det har varit svårt för Arbetsförmedlingen att öka andelen kortutbildade som övergår till reguljär utbildning de senaste åren.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att öka kortutbildade arbetslösas deltagande i reguljär utbildning är effektiva.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 16 februari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?