Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Europeiska revisionsmyndigheter granskar statliga insatser under pandemin

De nationella revisionsmyndigheterna inom EU inledde snabbt granskningar av åtgärder kopplade till coronapandemin. Det visar en sammanställning som gjorts av kontaktkommittén för de statliga revisionsmyndigheterna inom EU och Europeiska revisionsrätten.

EU-flaggor.

Foto: Symbiot

Riksrevisionen kommer nu att informera riksdagen om de samlade erfarenheterna från granskningar genomförda under 2020. Dessa har sammatställts i ett kompendium som du kan ta del av på svenska nedan.

Revisionskompendiet beskriver hur pandemin slog till i Europa i början av 2020 och hur EU:s medlemsstater drabbats sedan dess. Därefter presenteras resultaten av 17 granskningsaktiviteter inom fem områden: folkhälsa, digitalisering, socioekonomiska insatser, offentliga finanser och offentligt risktagande samt allmänna åtgärder på olika förvaltningsnivåer. Riksrevisionen har bidragit med sin granskning av det finanspolitiska ramverket.

Av kompendiet framgår att EU:s statliga revisionsmyndigheter reagerade snabbt på krisen och att de satsade betydande resurser – både omedelbart och inför kommande år – för att bedöma och granska statliga insatser med anledning av covid-19.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Även om det är mycket som skiljer EU-ländernas hantering är det också stora likheter i de revisionella utmaningarna. Därför fortsätter jag och mina kollegor inom kontaktkommittén vårt utbyte av lärdomar och erfarenheter från vår granskning, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Läs mer

Revisionskompendiet Insatser med anledning av covid-19

Kontaktkommittén för statliga revisionsmyndigheter inom EU

Statliga revisionsmyndigheter inom EU och Europeiska revisionsrätten (ECA) samverkar framför allt genom kontaktkommittén – ett forum där riksrevisorer och ordförande för ECA diskuterar och behandlar frågor om offentlig revision i EU.

Läs mer

Om Riksrevisionens EU-samarbete

Riksrevisionens granskning Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 16 november 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?