Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen förlänger samarbetet med revisionsmyndigheten i Liberia

Riksrevisionen har beslutat att förlänga samarbetet med revisionsmyndigheten i Liberia. Syftet är att ytterligare förbättra möjligheterna att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

Riksrevisionen bedriver på riksdagens uppdrag ett mångsidigt internationellt utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i ett stort antal utvecklingsländer. Syftet är bland annat att bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt.

Riksrevisionen har inom ramarna för detta samarbetat med den nationella revisionsmyndigheten i Liberia, General Auditing Commission (GAC), sedan september 2018. Fokus har legat på att stärka GAC:s institutionella kapacitet och förmåga till kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.

Riksrevisionen har tillsammans med GAC kommit överens om att fortsätta samarbetet och ingå en ny förberedande projektperiod under ett år. Syftet är att undersöka möjligheten till ett bredare samarbete och komma överens om prioriteringar för ett sådant samarbete.

Riksrevisor Helena Lindberg och Liberias riksrevisor P Garswa Jackson Sr har undertecknat en avsiktsförklaring om det fortsatta samarbetet. Undertecknandet gjordes i samband med den sub-regionala organisationen Afrosai-e:s årliga möte, som denna gång hålls i Banjul i Gambia.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– GAC arbetar med begränsade resurser i en mycket utmanande miljö. Genom att förlänga samarbetet, och öppna upp för möjligheten att ge ett bredare stöd, hoppas vi bland annat kunna stärka möjligheterna till kvalificerad revisionsverksamhet, transparens och ansvarsutkrävande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens internationella verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Myndigheten representerar Sverige i internationella sammanhang samt har riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder. För närvarande verkar Riksrevisionen i bilaterala samarbetsprojekt i Armenien, Kenya, Kosovo, Liberia, Moldavien, Palestina, Tanzania och Zimbabwe. Därutöver bedriver Riksrevisionen verksamhet inom ramen för fem regionala samarbeten riktade till 43 revisionsmyndigheter på Västra Balkan, i Afrika samt i Sydostasien och Stillahavsområdet.

Läs mer om Riksrevisionens internationella arbete

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 11 maj 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?