Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor

Utrikes födda kvinnor är en av de grupper som har allra svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Riksrevisionen granskar nu om regeringens politik på området har varit tillräcklig i relation till riksdagens mål om arbete och försörjning.

Kvinna med cykel på gata med buss i bakgrunden.

Foto: Maskot

Att varken arbeta eller studera försämrar inte bara individens möjligheter till etablering i samhället i stort, det riskerar även att leda till livsvarig ekonomisk utsatthet eftersom pensionen baseras på livsinkomst.

Riksrevisor Stefan Lundgren.

– Granskningen ska bland annat undersöka hur de senaste regeringarna har hanterat de utmaningar som varit förknippade med att förbättra utrikes födda kvinnors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Om granskningen

Bakgrund

Fram till 1980-talet hade utrikes födda kvinnor i Sverige i genomsnitt både högre sysselsättning och högre inkomster än inrikes födda kvinnor. Idag är situationen den motsatta: utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande är väsentligt lägre än såväl inrikes födda kvinnors som utrikes och inrikes födda mäns. Mer än var tionde utrikes född kvinna mellan 15 och 24 år varken arbetade eller studerade 2016, vilket är mer än dubbelt så mycket som för inrikes födda kvinnor i samma ålder.

Bristande arbetsmarknadsanknytning är problematiskt på flera sätt: för individen själv, för hennes barn och för samhällsekonomin i stort. Det riskerar även att skada förtroendet för den svenska välfärdsmodellen.

Syfte

Granskningen syftar till att undersöka om regeringens integrationspolitik för utrikes födda kvinnor har varit tillräcklig i förhållande till de politiska mål om arbete och försörjning som riksdagen har fattat beslut om. I granskningen ingår att kartlägga skillnaderna mellan utrikes födda kvinnor och andra grupper när det gäller arbete och försörjning, samt vilka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna är för såväl gruppen som för de offentliga finanserna.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2018. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection