Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Investeringssparkonto – en enkel sparform som lett till miljarder i skattebortfall

Införandet av sparformen investeringssparkonto har gjort det enkelt att spara i aktier. Men sparformen kan ha kostat staten 42 miljarder kronor i skattebortfall, visar Riksrevisionens granskning.

Händer som håller planta i jord.

Foto: Image Source

Sparformen investeringssparkonto (ISK) infördes 2012 för att göra det enklare för privatpersoner att spara i finansiella instrument, till exempel aktier och fondandelar. Sparformen har blivit mycket populär och lockat nästan 2,2 miljoner människor att öppna ett ISK.

Riksrevisionens granskning visar att ISK på flera sätt har förenklat aktiesparandet, bland annat genom att det blivit enklare att deklarera. Fondsparandet har däremot inte förenklats i samma utsträckning, eftersom det redan före reformen var enkelt att deklarera vinster och förluster på fondandelar.

Vissa aspekter på aktiesparande har dock blivit krångligare. Det gäller deltagande i vissa nyemissioner och börsintroduktioner samt när företag delar ut aktier i ett dotterbolag. Dessutom har införandet av ISK inneburit att det nu finns två parallella system för beskattning av direktägda finansiella instrument. Sparare som inte vill betala mer skatt än nödvändigt måste utvärdera om ISK är en skattemässigt förmånlig sparform eller inte.

Riksrevisor Ingvar Mattson.

– Införandet av ISK har lett till ett mer komplext skattesystem. Man ska inte underskatta de svårigheter som det kan innebära för enskilda sparare, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Skatten på sparande i ISK betalas oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde. På så sätt är det mer riskfyllt att spara i ISK än på konventionellt sätt, där skatt betalas på vinster och avdrag görs för förluster.

– När hänsyn tas till att sparande i ISK är mera riskfyllt kan ISK inte betraktas som en skattemässigt särskilt förmånlig sparform, säger Anna Brink, projektledare för granskningen.

I backspegeln kan det konstateras att aktiesparande har varit lågt beskattat på ISK under åren 2012–2017. Riksrevisionen har gjort beräkningar för att uppskatta hur stort skattebortfall reformen har lett till. Beräkningarna tyder på ett skattebortfall på 23 miljarder kronor under perioden. Dessutom kommer kapitalvinster som genererats under perioden, men som inte realiserats före 2018, att leda till ett framtida skattebortfall på ytterligare 19 miljarder kronor.

– Totalt kan det alltså handla om ett skattebortfall på 42 miljarder kronor sedan 2012. De stora summorna förklaras av aktiemarknadens starka utveckling. Om aktiemarknaden hade utvecklats svagare skulle resultaten sett annorlunda ut, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att återkommande informera riksdagen om de skattemässiga effekterna av ISK. Dessutom bör regeringen se över möjligheterna att förenkla aktiesparande i ISK vad gäller deltagande i nyemission och börsintroduktion samt vid innehav av aktier i dotterbolag som delas ut.

Vid en eventuell skattereform bör dessutom:

  • deklarationen av konventionellt beskattade aktier förenklas,
  • konsekvenserna av olika beskattningsprinciper allsidigt belysas och
  • avvikelser från skattemässig neutralitet mellan olika sparformer tydligt motiveras.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 juni 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?