Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn

För att motverka marknadsskadliga beteenden inom offentlig och privat verksamhet bedriver Konkurrensverket tillsyn. Riksrevisionen granskar om arbetet görs effektivt och med rätt prioriteringar.

Startlinje, startblock på löparbana, löpare står redo, detalj.

Foto: Caiaimage

Konkurrensverket har en nyckelroll när det gäller att skapa och upprätthålla väl fungerande marknader i Sverige. I sitt tillsynsarbete gör myndigheten dagligen val mellan vilka ärenden som ska prövas, och vilka som ska lämnas därhän.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Konkurrensverkets tillsynsärenden är omfattande och tidskrävande. Det är därför av stor vikt att myndigheten prioriterar rätt när den väljer vilka ärenden som ska drivas vidare, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i både privat och offentlig verksamhet. I uppdraget ingår även att verka för effektiv offentlig upphandling.

Inom ramarna för sitt arbete bedriver Konkurrensverket så kallad konkurrenstillsyn och tillsyn inom upphandlingsområdet. Konkurrenstillsynen gäller bland annat kartellbildning, missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Konkurrensverket får årligen ett stort antal tips om marknadsskadliga beteenden, och måste göra väl avvägda val av vad som ska utredas och prövas i domstol. Myndighetens ärenden är komplexa och tidskrävande.

Syfte

Syftet är att granska om Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn sker på ett effektivt sätt, och att myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga beteenden.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 13 februari 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?