Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Riksrevisionen granskar lärosätenas holdingbolag

Vid 19 universitet och högskolor har det startats holdingbolag som genom att verka som riskkapitalbolag ska bidra till att forskningsresultat kommersialiseras och kommer samhället tillgodo. Efter indikationer på brister inom styrningen granskar Riksrevisionen nu om verksamheten bedrivs enligt riksdagens och regeringens beslut.

Forskare tittar i mikroskop, laboratoriemiljö.

Foto: Andreas Kindler

Bolagens uppdrag är att i ett tidigt skede investera i företag som är sprungna ur lärosätenas forskning och utbildning. Syftet är att bidra till att företagen överlever, växer och skapar tillväxt.

Riksrevisionen har i samband med sin finansiella revision av lärosätena sett vissa tecken på brister i styrningen vid flera lärosäten. Bolagen har till exempel årligen tilldelats kapitaltillskott och de investeringar som gjorts har sällan varit lönsamma.

Riksrevisor Helena Lindberg.

– Att holdingbolagen drivs med god hushållning och välfungerande styrning är viktigt för att målen med verksamheten ska nås. Men trots att bolagen varit verksamma sedan 1992 har det inte gjorts någon ordentlig genomlysning av om styrningen överensstämmer med riksdagens ambitioner, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Universitet och högskolor har enligt högskolelagen tre huvudsakliga uppgifter: utbildning, forskning och samverkan.

Samverkansuppdraget innebär bland annat att lärosätena ska kommersialisera idéer från forskning och utbildning, och på så vis bidra till tillväxt i den kunskapsintensiva industrin. Sedan 1992 har det vid 19 lärosäten successivt bildats holdingbolag som ska underlätta detta genom att verka som riskkapitalbolag.

Flera utredningar har pekat på bristande förutsättningar för dessa bolag, och det är oklart hur effektiva de är. Bolagen ska enligt aktiebolagslagen ge vinst till ägaren, men det är vanligt att så inte sker. Mellan 2002 och 2018 har bolagen fått ett kapitaltillskott på 66 miljoner kronor. Flera av bolagen saknar mål om avkastning, och risken för bristande affärsmässighet i avtalen mellan lärosätena och holdingbolagen har tidigare uppmärksammats av Riksrevisionen. Vidare har avyttringar av bolag som holdingbolagen investerat i sällan varit lönsamma.

Syfte

Syftet är att utreda om verksamheten i lärosätenas holdingbolag sker i enlighet med riksdagens och regeringens beslut, samt om regeringens styrning har bidragit till en aktiv, professionell och värdeskapande bolagsförvaltning.

Publicering

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i november 2019. Observera att tidpunkt för publicering är preliminär. För aktuella uppgifter, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 mars 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?