Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar skolpengen

Systemet med skolpeng har funnits sedan 1992, och har länge varit omdiskuterat. Riksrevisionen granskar nu om skolpengssystemet är ändamålsenligt för skolornas huvudmän och elever.

Fem ungdomar står i en ring i allmänt utrymme på en skola.

Foto: Caiaimage

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Skolpengen är ett komplext system för ett oerhört viktigt samhällsområde. Om delar av det systemet motverkar målen för skolan är det viktigt att detta blir belyst, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Det har sedan länge pågått en livlig debatt om för- och nackdelar med det system för finansiering av skolan som oftast används, det vill säga en skolpeng som följer varje enskild elev till den huvudman hen väljer att gå hos.

Frågor som har diskuterats är bland annat om systemet leder till en rättvis och effektiv resursfördelning mellan skolanordnarna, om planeringsförutsättningarna blir tillräckligt bra och om tillståndsprocessen för nya friskolor fungerar ändamålsenligt.

Syfte

Granskningens ambition är att svara på om systemet med skolpeng är ändamålsenligt för skolornas huvudmän och elever. Skollagens portalparagraf om att varje elev ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt är vägledande i bedömningen av ändamålsenligheten. Granskningens fokus kommer att ligga på grundskolan. Tilläggsbeloppen, som lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning, ingår inte i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i juni 2022. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 01 februari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?