Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Webbinarier

Välkommen till våra webbinarier, där vi presenterar resultaten av våra granskningar. Ofta har vi också gäster som diskuterar med oss och ger sina perspektiv. Med webbinarierna vill vi ge fler möjlighet att få en bild av effektiviteten i den statliga förvaltningen.

Öppet för alla

Alla är välkomna att följa våra webbinarier och delta genom att ställa frågor. Du behöver anmäla dig i förväg. Du kan också se webbinarierna i efterhand. Vi spelar in dem och lägger filmerna här på webbplatsen.

Kommande webbinarier

September 2020

Genomförda webbinarier

Arbetsförmedlingens matchningsarbete (29 augusti 2019)

I webbinariet presenterades rapporten och därefter följde ett samtal där projektledarna för rapporten, Maria Wiklund och Tommi Teljosuo, diskuterade huvudresultaten och vad de innebär för Arbetsförmedlingen och dess anställda. Webbinariet var det andra med anledning av rapporten.

Ta del av det andra webbinariet om Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och matchningen (17 juni 2019)

I webbinariet belystes den sammantagna bilden av Arbetsförmedlingen och dess matchningsarbete utifrån Arbetsmarknadsutredningen och Riksrevisionens granskning. Efter två korta presentationer av utredningen respektive granskningen fördes ett resonemang utifrån ett antal frågeställningar: i vilka avseenden är de lika, hur kompletterar de varandra och när skiljer de sig åt?

Ta del av webbinariet om Arbetsförmedlingen

Oegentliga inköp – en fråga om rutiner eller värdegrund? (9 maj 2019)

I webbinariet diskuterades bland annat hur myndigheter kan göra för att få bättre kontroll över inköp och upphandlingar, men också vilka avväganden myndigheter behöver göra i detta arbete, vilka oegentligheter som går att reglera bort och vad som kräver att myndigheten förlitar sig på de anställdas värdegrund?

Ta del av webbinariet om oegentliga inköp

Effekter av trångboddhet på hälsa och studieresultat (12 april 2019)

I webbinariet diskuterades granskningen Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat. Granskningen visar i korthet att det inte finns några tecken på att trångboddhet skulle öka risken för ohälsa och dåliga skolresultat, i alla fall inte med utgångspunkt i den svenska definitionen av trångboddhet, som i internationell jämförelse är relativt generös.

Ta del av webbinariet om trångboddhet

Vad är god tillsynsvägledning? (17 december 2018)

I webbinariet diskuteras granskningen som belyser flera aspekter av tillsynsverksamheten och berör många verksamma i både stat och kommun. En väl fungerande vägledning är en viktig komponent och med utgångspunkt i granskningsresultaten bjöd Riksrevisionen in till ett webbinarium för en fördjupad diskussion om vad som utgör god tillsynsvägledning, med särskilt fokus på framgångsfaktorerna relevant tolkningshjälp till inspektörerna samt en ändamålsenlig arbets- och ansvarsfördelning mellan central och regional nivå.

Ta del av webbinariet om tillsynsvägledning

Uppdaterad: 14 september 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?