Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Helena Lindberg, riksrevisor

Riksrevisor Helena Lindberg

Helena Lindberg är jurist och har tidigare innehaft flera högre befattningar inom domstolsväsendet, Regeringskansliet och Säkerhetspolisen. 2008 var hon generaldirektör vid Krisberedskapsmyndigheten och ordförande i den kommitté som genomförde bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2009. Helena Lindberg ledde MSB fram till 2017.

Samtliga nyhetsartiklar

Visa alla nyheter

Uppdaterad: 23 november 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?


Riksrevisor Helena Lindberg

ansvarsområden

Helena Lindberg ansvarar för granskningar inom följande utgiftsområden:

 • Rikets styrelse (1)
 • Samhällsekonomi och finansförvaltning (2),
  - förvaltnings- och arbetsgivarpolitik
 • Migration (8)
 • Hälsovård, sjukvård och social omsorg (9)
 • Studiestöd (15)
 • Utbildning och universitetsforskning (16)
 • Kultur, medier, trossamfund och fritid (17)
 • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (18)
 • Regional tillväxt (19)
 • Allmän miljö- och naturvård (20)
 • Energi (21)
 • Kommunikationer (22)
 • Areella näringar, landsbygd och livsmedel (23)
 • Näringsliv (24)
 • Allmänna bidrag till kommuner (25)

Utöver granskningsverksamheten företräder Helena Lindberg Riksrevisionen inom myndighetens internationella utvecklingssamarbete.

Internationellt utvecklingssamarbete