Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Ingvar Mattson, riksrevisor

Riksrevisor Ingvar Mattson.

Ingvar Mattson är filosofie doktor i statsvetenskap. Han har innehaft olika befattningar inom riksdagen, bland annat som biträdande och tillförordnad kanslichef i Konstitutionsutskottet samt kanslichef i Finansutskottet. Som generaldirektör för Statskontoret ledde Ingvar Mattson myndigheten mellan 2014 och 2017.

Samtliga nyhetsartiklar

Visa alla nyheter

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection


Riksrevisor Ingvar Mattson

ansvarsområden

Ingvar Mattson ansvarar för granskningar inom följande utgiftsområden:

 • Samhällsekonomi och finansförvaltning (2), finansmarknad samt offentliga finanser
 • Skatt, tull och exekution (3)
 • Internationell samverkan (5)
 • Internationellt bistånd (7)
 • Regional tillväxt (19)
 • Allmän miljö- och naturvård (20)
 • Energi (21)
 • Kommunikationer (22)
 • Areella näringar, landsbygd och livsmedel (23)
 • Statsskuldräntor med mera (26)
 • Avgiften till EU, statsbudgetens inkomstsida, årsredovisning för staten (27)
 • Näringsliv (24) inklusive bolag och stiftelser