Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Så granskas Riksrevisionen

Genom granskning av Riksrevisionen får vi viktig kunskap och information som kan användas till att förbättra verksamheten. Riksrevisionen granskas formellt av riksdagen, men ledningen kan även ta egna initiativ till granskningar.

Riksdagens granskning

Riksrevisionens årsredovisning

Riksdagens finansutskott ansvarar för att följa upp Riksrevisionens verksamhet. Utskottet utser en revisionsfirma som varje år granskar och uttalar sig om Riksrevisionens årsredovisning. Revisorn uttalar sig om årsredovisningen i en revisionsberättelse som lämnas till riksdagens finansutskott.

Som ett komplement till årsredovisningen, redovisar Riksrevisionen även effekterna av granskningen av den statliga verksamheten i en uppföljningsrapport som lämnas till finansutskottet i april varje år. Finansutskottet kommenterar Riksrevisionens årsredovisning och uppföljningsrapport i ett betänkande.

Finansutskottets betänkande med anledning av Riksrevisionens årsredovisning 2018 och Uppföljningsrapporten 2019

Organisation och verksamhet

Riksdagen kan granska Riksrevisionens organisation och verksamhet genom att tillsätta parlamentariska utredningar eller genom att kalla riksrevisorerna till utskottet för frågor.

En parlamentarisk utredning om Riksrevisionens verksamhet har skett vid två tillfällen sedan bildandet av Riksrevisionen:

April 2007

En parlamentarisk utredning beslutades för att följa upp Riksrevisionsreformen som genomfördes 2003. Den omfattade bland annat Riksrevisionens styrelse, ledning och hantering av effektivitetsgranskningar.

Läs mer på riksdagens webbplats

November 2016

En parlamentarisk utredning beslutades för att göra en översyn som bland annat behandlar riksrevisorerna, riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen. Utredningen avslutas 2018.

Läs mer på riksdagens webbplats

Riksrevisionens egna initiativ till granskning

För att utvecklas som revisionsmyndighet tar Riksrevisionen egna initiativ till granskningar. Det har dels genomförts en ”peer review”, då experter från utländska revisionsmyndigheter granskningar vår verksamhet, dels ”cold reviews” då externa experter granskar kvaliteten i effektivitetsrapporter efter det att det publicerats.

Peer Review

Att genomgå peer review är vanligt förekommande i statliga revisionsmyndigheter. En peer review utfördes vid Riksrevisionen 2013.

Ta del av rapport från peer review, 2013

Cold Review

Riksrevisionen har vid flera tillfällen uppdragit åt forskare vid Uppsala universitet att göra en cold review där de granskar kvaliteten i effektivitetsrapporter.

Ta del av rapport från senaste cold review, 2015

Uppdaterad: 06 november 2019

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?