Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regional tillväxt

Regional tillväxt (utgiftsområde 19 i statens budget) omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala utvecklingsinsatser, som projektverksamhet, olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Regional tillväxt.