Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I skrivelsen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i Riksrevisionens bedömningar. Regeringen framhöll att myndigheters arbete med att ta fram scenarier har olika syften och utförs i olika sammanhang, vilket motiverar skillnad i regeringens styrning och myndigheters utformning av scenarier. Regeringen påpekade att myndigheter tar fram scenarier inom det sakområde som de verkar, och scenarier kan därför skilja sig åt. Däremot kan en myndighets framtagna scenario användas som utgångspunkt för en annan myndighets scenario. Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att scenarier bör vara transparenta och att de ska kunna granskas av oberoende expertis.

Slutligen instämde regeringen i huvudsak i Riksrevisionens rekommendationer och avsåg att utveckla styrningen i arbetet med att ta fram scenarier. I enlighet med Riksrevisionens rekommendation övervägde regeringen att reglera Konjunkturinstitutets framtagande av scenarier i klimatrapporteringsförordningen. Därmed ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad i skrivelsen.

Finansutskottet konstaterade att regeringen avsåg att utveckla styrningen av arbetet med att ta fram scenarier och föreslog att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksdagen biföll utskottets förslag.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?