Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Karta miniatyr över Afrika

Afrosai-e

Riksrevisionen samarbetar med Afrosai-e, en sub-regional organisation inom Intosai, vars medlemmar är 24 engelskspråkiga och två portugisisktalande nationella revisionsmyndigheter i Afrika.

Karta över de 26 medlemsländerna i AFROSAI-E.

Riksrevisionen och Afrosai-e står inför en ny samarbetsperiod 2020–2024, med ett stärkt fokus på strategisk dialog och hållbara resultat. Genom ett omfattande expertdeltagande och ett finansiellt bidrag, stödjer Riksrevisionen genomförandet av Afrosai-e:s strategiska plan 2020–2024. Särskild tonvikt läggs vid de revisionsnära frågorna såsom att utveckla metoder och kompetens inom effektivitetsrevision, finansiell revision och kvalitetskontroll. Därtill stödjer Riksrevisionen Afrosai-e:s sekretariat i att bygga upp en regional resursbas, som på sikt ska minska Afrosai-e:s beroende av extern expertis och bidra till en stärkt institutionell kapacitet och professionell utveckling.

Riksrevisionens samarbete med Afrosai-e är det mest omfattande och långvariga av alla våra samarbetsprojekt. Genom att stödja genomförandet av Afrosai-e:s strategiska plan bidrar Riksrevisionen till att stärka medlemmarnas förmåga att bedriva revision i enlighet med internationella revisionsstandarder, vilket i förlängningen syftar till stärkt parlamentarisk kontrollmakt, god resursanvändning, effektiv förvaltning, ökad transparens och fungerande system för ansvarsutkrävande.

Afrosai-e-medlemmarnas förutsättningar varierar. Vissa av revisionsmyndigheterna har en relativt stark ställning i sina respektive länder och har kapacitet och manöverutrymme att bedriva offentlig revision inom ramen för sitt mandat. Andra medlemmar har en svagare ställning eller verkar i utmanande miljöer som präglas av exempelvis otillräckliga resurser, bristande tillit till de offentliga systemen, politisk turbulens, bristfällig förvaltning och repression gentemot uttryckt kritik mot regeringen. Många av länderna präglas av utbredd fattigdom, korruption och svaga parlament. Samtidigt sker en snabb ekonomisk utvecklig i flera av medlemsländerna, den teknologiska utvecklingen skapar nya möjligheter för kommunikation och företagande, och det görs på sina håll demokratiska framsteg. Inom många av revisionsmyndigheterna finns både stor kompetens och förändringsvilja.

Uppdaterad: 12 oktober 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?