Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Karta miniatyr över Afrika

AFROSAI-E

Riksrevisionen samarbetar med AFROSAI-E, en sub-regional organisation inom INTOSAI, vars medlemmar är 24 engelskspråkiga och två portugisisktalande nationella revisionsmyndigheter (SAIer) i Afrika.

Karta över de 26 medlemsländerna i AFROSAI-E.

Riksevisionen har samarbetat med AFROSAI-E sedan starten 2005, men även AFROSAI-E:s föregångare har fått svenskt utvecklingsstöd sedan 1989. År 2014 utfördes en extern granskning av AFROSAI-E arbetet vilken visade positiva resultat, men det fanns även något utrymme för förbättring. Rapporten användes även till grund för AFROSAI-E:s nya verksamhetsplan 2015-2019, samt i utarbetandet av en ny fas av vårt partnerskap med AFROSAI-E.

Det nuvarande samarbetsavtalet löper från början av 2015 till slutet av 2017. Det är Riksrevisionens förväntan att, genom stöd till AFROSAI-E, kunna bidra till utvecklingen av revisionskapaciteten hos de nationella revisionsorganen i de 26 medlemsländerna. Vårt huvudsakliga syfte är att fortsätta stärka AFROSAI-E:s sekretariat med både en egen långtidsrådgivare och två regionala långtidsexperter för att hantera genomförandet av AFROSAI-E:s verksamhetsplan 2015-2019. Dessutom, deltar många av Riksrevisionens personal i genomförandet av korttidsuppdrag inom programmet. Ett av de viktigaste fokusområdena för det svenska stödet fortsätter att vara att utveckla metoder och färdigheter inom effektivitetsrevision, men vi är också involverade i utvecklingen och implementeringen av metoder inom finansiell revision, kvalitetskontroll, korruptionsbekämpning, HR och kommunikation. Ett nytt fokusområde är "Executive Leadership Development Program (ELDP)" - ett ledarskaps- och mentorprogram riktat till SAIernas högsta ledningsgrupper, vilket ger möjlighet att utveckla strategiska- och interpersonella ledaregenskaper hos de engelsktalande afrikanska SAIerna.

Riksrevisionen, den norska Riksrevisjonen, den holländska revisionsmyndigheten (NCA) och den kanadensiska "Canadian Comprehensive Audit Foundation-CCAF" är AFROSAI-E:s institutionella partners. IDI (INTOSAI Development Initiative) är också en viktig samarbetspartner. Organisationen får dessutom finansiellt stöd från Sida och den norska regeringen.

Uppdaterad: 04 oktober 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?