Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vad och vilka vi granskar

Riksrevisionen har i uppgift att granska statens verksamhet. Vi undersöker om genomförda reformer fått avsedd effekt, om skattepengar använts effektivt och om myndigheter redovisat sin verksamhet på ett rättvisande sätt. Våra resultat ligger till grund för debatt och beslut om förändringar i viktiga samhällsfrågor, som påverkar medborgare, organisationer och företag.

Riksrevisionen bedriver revision i två olika former – effektivitetsrevision och årlig revision. Vi har också möjlighet att utse revisorer i statliga bolag och stiftelser. Det förekommer även att vi deltar i granskningen av internationella organisationer.

Effektivitetsrevision

Effektivitetsrevision innebär att vi granskar hur effektiv den statliga verksamheten är. Vi kan granska statliga insatser och åtaganden i allmänhet och tar främst sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet. Vi inriktar oss på granskning av hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse.

Vilka vi granskar

 • Regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen
 • Riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen
 • Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning
 • Staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag
  – eller någon annan författning
  – eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
 • Staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning
  – eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet

Årlig revision

I den årliga revisionen granskar vi och bedömer om de statliga myndigheternas årsredovisningar är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer aktuella regler och beslut. Varje år granskar Riksrevisionen omkring 240 årsredovisningar.

Vilka vi granskar

 • Staten
 • Regeringskansliet och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen, med undantag för AP-fonderna
 • Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
 • Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Förordnanderevision

Riksrevisionen har också möjlighet att utse revisorer i bolag och stiftelser som till minst 50 procent ägs av staten, så kallad förordnanderevision. Riksrevisionen ser effektivitetsrevision och förordnanderevision som två kompletterande sätt att granska verksamheten i statliga bolag och stiftelser.     

Revision av internationella organisationer

Riksrevisionen kan genomföra extern revision av internationella organisationer där Sverige är medlem. Vi har möjlighet att delta i internationell revision antingen i ett löpande eller roterande uppdrag eller genom att vi vinner en upphandling.

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?