Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bidrag till kommuner

Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden. Budgetram för 2018 är drygt 111 miljarder kronor

Hand som planerar krukväxt på balkong i bostadsområde.

Foto: Anders Bergstedt