Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bidrag till kommuner

Allmänna bidrag till kommuner (utgiftsområde 25 i statens budget) omfattar framförallt anslaget för kommunalekonomisk utjämning och utjämning av kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Resterande bidrag från staten till kommunerna redovisas under andra utgiftsområden. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Bidrag till kommuner.

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2014

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2007

Granskningsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter