Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Jordbruk, fiske och livsmedel

Jordbruk, fiske, landsbyggd och livsmedel (utgiftsområde 23 i statens budget) omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor. Området omfattar även inom utbildning och forskning inom utbildning och forskning. Ansvariga myndigheter är bland annat Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Skogsstyrelsen. Budgetram för 2018 är cirka 19 miljarder kronor.