Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Zimbabwes flagga.

Zimbabwe

Riksrevisionen kom i februari 2020 överens med den nationella revisionsmyndigheten i Zimbabwe – Office of the Auditor General (OAG) – om att förlänga det samarbete som inleddes 2017 till slutet av 2021.

Sveriges utvecklingssamarbete med Zimbabwe inriktas bland annat mot mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. Ett av delmålen inom detta område är att förbättra förutsättningarna för demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption, ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de offentliga institutionerna.

Riksrevisionens samarbete ligger i linje med dessa ambitioner. Samarbetet sker inom tre områden. Ett huvudområde är att stödja utvecklingen av OAG:s ledning och chefer för att de bättre ska kunna leda och styra verksamheten. Ett annat område vi arbetar med är att förbättra processer och genomförande av effektivitetsrevisioner med målet att OAG ska producera fler, snabbare och bättre rapporter. Det tredje samarbetsområdet är kommunikation, med fokus på intern kommunikation.

I november 2020 bidrog också Riksrevisionen med 1,7 miljoner kronor till ett program FNs utvecklingsprogram (UNDP) driver i samarbete med parlamentet i Zimbabwe. Genom detta har OAG kunna föras in som förmånstagare i UNDPs program får därigenom stöd till att såväl genomföra vissa granskningar som att stärka sina system och sin kapacitet.

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?