Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Näringsliv

Näringsliv (utgiftsområde 24 i statens budget) omfattar bland annat näringspolitik, företags- och innovationsutveckling, regelförenkling och konkurrensfrämjande arbete. Här ingår även bidrag till företagsutveckling och innovation samt till näringsutveckling och exportfrämjande verksamhet. Myndigheter som verkar inom näringspolitiken är Vinnova, Tillväxtverket, PRV. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgftsområden som är relaterade till Näringsliv.

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2014

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

2010

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2008

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2004

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter