Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Swedfund International AB – Är finansieringen av bolaget effektiv för staten? (RiR 2014:16)

De senaste åren har det samlats outnyttjat kapital i Swedfund som istället hade kunnat användas i annan statlig biståndsverksamhet. För att få en mer effektiv användning av statens medel bör staten överväga alternativa finansieringsformer för Swedfund.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning avseende hur kapitalbehovet har tillgodosetts i bolaget Swedfund International AB. Riksrevisionen har även följt upp en granskning av Swedfund som genomfördes 2009.

Läs mer om den tidigare granskningen

Under perioden 2009–2013 har Swedfund fått 1,8 miljarder kronor i kapitaltillskott, vilket har motsvarat ungefär en procent av den svenska biståndsbudgeten. Ett motiv för kapitaltillskotten har varit att verksamheten ska växa, men bolaget har under perioden inte ökat sina investeringsvolymer i den takt som prognostiserats. I stället har ett stort outnyttjat kapital ackumulerats i bolaget. Fokus i granskningen har därför varit om finansieringen av Swedfund är effektiv för staten.

Granskningen visar att regeringen inte haft tillräckligt underlag för att överväga alternativ finansiering av Swedfund. Ett sådant övervägande bör göras för att uppnå effektiv användning av kapital. Om regeringen, istället för med kapitaltillskott, delvis finansierat Swedfund med en låneram hade delar av Swedfunds stora hittills outnyttjade kapital kunnat användas i annan statlig biståndsverksamhet.

Swedfund och ägaren har förbättrat flera centrala områden som berördes i Riksrevisionens granskning 2009, men det finns fortfarande förbättringsområden.

Regeringen bör ta fram underlag för att pröva alternativa finansieringsformer i samband med kapitalbehovsanalyser till Swedfund. Swedfund bör fortsätta arbetet med att utveckla uppföljningen av verksamheten och överväga att låta en oberoende aktör bedöma bolagets utvecklingseffekter.

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?