Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationellt utvecklingssamarbete

Syftet med Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete (IU) är att stödja utvecklingen av oberoende professionella revisionsorgan, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt i olika delar av världen. För närvarande driver vi projekt i Afrika, sydöstra Europa och i Asien.

Aktuella samarbetsprojekt

Utgångspunkter för utvecklingssamarbetet

I utvecklingssamarbetet arbetar vi i långsiktiga samarbetsprojekt till stöd för institutionell och professionell kapacitetsutveckling av våra partnerinstitutioner. Vår utgångspunkt är att stödja de reformer och strategier som vägleder utvecklingen av våra partnerinstitutioner. Det övergripande målet i våra projekt är att medverka till att de revisionsmyndigheter vi stödjer ska kunna fungera och arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder (ISSAI).

Våra samarbetsprojekt omfattar normalt aktiviteter relaterade till en effektiv revisionsprocess, utveckla kompetens att skriva användarvänliga revisionsrapporter av hög kvalitet samt att etablera kvalitativa relationer med intressenter. Exempel på projektaktiviteter är stöd i genomförande av internationella revisionsstandarder genom coachning och praktisk vägledning.

Normalt engagerar vi medarbetare från olika delar av Riksrevisionens verksamhet som får ingå i ett specifikt projekt- eller landteam som korttidsexperter. Dessa team har ett särskilt ansvar för planering, bemanning och genomförande av projektaktiviteterna. Vi har också tematiska arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte, samordning och utveckling av metoder.

Riksrevisionen har en strategi för det internationella utvecklingssamarbetet. Den anger mål och inriktning för arbetet samt identifierar prioriteringar för verksamheten 2021–2024.

Strategi för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Mål och finansiering

Verksamheten finansieras av ett anslag från riksdagen på 50 miljoner kronor per år. Det ska användas för internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med målen och inriktningen för Sveriges politik för global utveckling.

Riksrevisionens mål är att bidra till att stärka de nationella revisionsmyndigheternas förmåga att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

Resultat

Vart fjärde år rapporterar Riksrevisionen till riksdagen om resultatet av sitt internationella utvecklingssamarbete, där utvecklingsländer ges stöd i att utveckla sin förmåga att bedriva revision samt stärka de nationella parlamentens kontrollmakt. I den senaste rapporten, som omfattar åren 2015–2018 redovisas uppnådda resultat, huvudsakligen baserade på externa utvärderingar, men också på egna bedömningar.

Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?