Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype
Palestinas flagga

Palestina

2013 inledde Riksrevisionen ett samarbete med den palestinska revisionsmyndigheten, State Audit Administrative Control Bureau (SAACB). Den långsiktiga målsättningen är att SAACB ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat i uppbyggnaden av en palestinsk stat. Målsättningen är att Palestina ska bli en självständig, sammanhängande och demokratisk stat utifrån 1967 års gränser. Riksrevisionens stöd, som syftar till att stärka revisionsmyndigheten, kan ses som ett led i att bygga upp en fungerande statsförvaltning och en demokratisk stat.

Riksrevisionen har sedan 2013 huvudsakligen stöttat uppbyggnaden av effektivitetsrevision, och i begränsad omfattning genomfört insatser inom ledarskapsutveckling. Under hösten 2017 utvärderades samarbetet. Överlag var resultaten goda. SAACB har etablerat en verksamhet inom effektivitetsrevision, en mindre grupp revisorer har fått kunskap inom området och producerat sex rapporter.

Dock kvarstår det arbete för att institutionalisera effektivitetsrevisionen i myndigheten, och det finns ett stort behov av att bygga ledarkompetens inom den nya verksamhetsgrenen. Dessa områden kommer vi att satsa extra mycket på under den nya avtalsperioden som sträcker sig fram till 2021. Vi kommer även att bredda vårt samarbete och jobba med kommunikation, ledarskap, kvalitetssäkring och övergripande planering.

Uppdaterad: 07 mars 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Flerval