Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Palestinas flagga

Palestina

2013 inledde Riksrevisionen ett samarbete med den palestinska revisionsmyndigheten, State Audit Administrative Control Bureau (SAACB). Den långsiktiga målsättningen är att SAACB ska arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Sverige har under lång tid varit starkt engagerat i uppbyggnaden av en palestinsk stat. Målsättningen är att Palestina ska bli en självständig, sammanhängande och demokratisk stat utifrån 1967 års gränser. Riksrevisionens stöd, som syftar till att stärka revisionsmyndigheten, kan ses som ett led i att bygga upp en fungerande statsförvaltning.

Sedan samarbetet påbörjades 2013 har Riksrevisionen huvudsakligen stöttat uppbyggnaden av effektivitetsrevision. Samarbetet utvärderades 2017 och visade på goda resultat. SAACB har etablerat en verksamhet inom effektivitetsrevision och producerat sex rapporter. Effektivitetsrevisionen behöver dock ytterligare institutionaliseras i myndigheten, och behovet av ledarkompetens inom den nya verksamhetsgrenen är stort. Vi kommer fokusera på att stärka dessa delar under den nya avtalsperioden som inleddes 2018 och sträcker sig fram till 2021. Förutom stödet till effektivitetsrevisionen har vi i och med det nya avtalet breddat vårt samarbete till att även innehålla kommunikation, ledarskap, kvalitetssäkring och verksamhetsplanering.

Uppdaterad: 23 februari 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?