Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Trafikverket

Revisionsberättelser

2019

Granskningsrapporter

2018

Granskningsrapporter

2017

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Granskningsrapporter