Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning (RiR 2018:16)

Trafikverket har inte haft tillräckligt bra kontroll på sina forskningsmedel, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna gäller bland annat riskanalyser, administrativa rutiner och hushållning med skattebetalarnas pengar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En av Trafikverkets uppgifter är att svara för forskning och innovation (FoI) inom transportområdet. Varje år betalar myndigheten ut drygt 500 miljoner kronor i forskningsbidrag till cirka 600 offentliga och privata stödmottagare. Riksrevisionen har granskat Trafikverkets handläggning av FoI-stödet, med fokus på hushållning med statliga medel.

Trafikverket lägger stor vikt vid att den forskning som får bidrag ska vara relevant och motiveras av myndighetens huvudsakliga uppgifter. Riksrevisionens granskning visar dock på brister i beslutsunderlag, avtal och uppföljningar för ett urval granskade forskningsprojekt som fått bidrag. Bland annat saknades i samtliga granskade fall en dokumenterad bedömning av att villkoren för stöd efterlevdes och de berörda projekten har inte lämnat någon ekonomisk slutrapportering. Trots detta har Trafikverket genomfört slutbetalningar till dem.

Trafikverket har påbörjat ett arbete med att stärka sina ekonomiadministrativa rutiner för handläggning av forskningsbidrag. Som stöd i det arbetet lämnar Riksrevisionen ett antal rekommendationer till myndigheten. Att ta fram och tillämpa nya rutiner medför kostnader i sig. Därför bör kostnaden för eventuella kontrollåtgärder ställas i relation till de risker som identifieras.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?