Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Energi

Energi (utgiftsområde 21 i statens budget) omfattar frågor om eltillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Energi.

Pågående granskningar

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

2021

Granskningsrapporter

2020

Granskningsrapporter

2019

Granskningsrapporter

2018

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2013

Granskningsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2009

Revisionsrapporter

2008

Revisionsrapporter

2007

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Granskningsrapporter