Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Miljö- och naturvård

Allmän miljö- och naturvård (utgiftsområde 20 i statens budget) omfattar bland annat frågor som rör naturvård, biologisk mångfald, miljöskydd, avfallshantering, kemikaliekontroll och miljöövervakning. Området omfattar även forskning inom miljö och samhällsbyggande samt frågor som rör meteorologi, hydrologi och oceanografi. I förteckningen nedan listas även granskningar inom andra utgiftsområden som är relaterade till Miljö- och naturvård.

2024

Granskningsrapporter

2023

Granskningsrapporter

2022

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2021

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2020

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2019

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2018

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2017

Granskningsrapporter

2016

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2015

Granskningsrapporter

2014

Revisionsrapporter

2013

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2012

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2011

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2010

Revisionsrapporter

2009

Granskningsrapporter

2008

Revisionsrapporter

2007

Revisionsrapporter

2006

Granskningsrapporter

Revisionsrapporter

2005

Granskningsrapporter

2004

Revisionsrapporter