Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Sjöfartens utsläpp i havet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av sjöfartens utsläpp i havet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2024.

Bakgrund

Miljön i Östersjön och Västerhavet har länge varit hårt belastad. Sveriges miljömål nås inte och utvecklingen bedöms fortsätta åt fel håll om inte omfattande åtgärder vidtas. Detta är dåligt för såväl miljö- och naturvärden som för turism och yrkesfiske.

Sjöfarten bidrar till flera miljöbelastningar i havet. Det gäller till exempel utsläpp av tvättvatten från rening av avgasrök (skrubbervatten) och utsläpp av lastrester och tvättvatten från rengöring av lasttankar. Eftersom fartygstrafiken bedöms fortsätta att öka i framtiden kommer dessa problem sannolikt öka ytterligare.

Granskningen genomförs efter indikationer på brister i statens insatser för att

  • se till att det finns tillräcklig mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen i de svenska hamnarna
  • upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

Vidare finns det indikationer på att Sverige inte utnyttjar de juridiska möjligheter som finns att begränsa sjöfartens utsläpp i havet av skrubbervatten och tvättvatten från tankrengöring.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet är effektiva. Förutom regeringen omfattas även Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen av granskningen.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?